ANLÄGGNINGSREDOVISNING

Enkelt och lätt att göra avskrivningar på olika typer av anläggningar eller inventarier i PP7!

  • Anläggnings/Inventarieregister

  • Automatisk uppläggning

  • Planenlig, bokföringsmässig eller kalkylmässig avskrivning.

  • Period och årsavslut

Anläggnings och inventarieregister

Du har ett komplett anläggnings- och inventarieregister i PP7.

Automatisk uppläggning

Du slipper registrera anläggningen det göra automatiskt med hjälp av leverantörsfakturan och balanskontot. Balanskontot styr också vilken typ av anläggning, avskrivning och procentsats.

Planenlig, bokföringsmässig och kalkylmässig

Du har ett komplett anläggningsregister och kan göra planenlig, bokföringsmässig eller kalkylmässig avskrivning. 

Period och årsavslut

Det enda du behöver tänka på är att köra en rutin i samband med periodavslut och/eller årsavslut. Den kan också läggas automatisk.

Auto uppläggn

Period och årsavslut

Följ upp