ÄRENDEHANTERING

För små jobb som inte alltid ska faktureras, kanske interna uppgifter eller support, passar ärendehanteringen utmärkt!

  • Läs in från mail

  • Svara via mail

  • Skicka vidare

  • Använd mallar

  • Ärendelogg

Läs in från mail

Om ni får ärenden via e-post så kan ni automatiskt läsa in dem i PP7 och direkt skapa ärenden. Om avsändaren finns med i kontaktregistret så skapas ärendet automatiskt mot rätt kund. Snabbt och enkelt!

Svara via mail

Så klart kan ni svara på ärenden direkt i ärendehanteringen och automatiskt eller manuellt skicka iväg svaret till kunden via e-post.

Skicka vidare

Om det inte är du som ska äga ärendet kan du alltid skicka vidare det inom organisationen till rätt person. Vem som ägde ärendet först och vem som hade det senast är så klart tydligt.

Använd mallar

Hur era e-postmeddelanden ska se ut bestämmer ni själva genom att sätta upp en mall som PP7 använder sig av för att skicka. HTML-format är det som passar bäst, då det blir snyggast.

Ärendelogg

Alla dina ärenden loggas.

Ärende
Genomför
Följ upp