ATT GÖRA

Har du som vi svårt att komma ihåg allt du ska göra? Använda Att göra i PP7 för att lättare komma ihåg!

  • Lägg till lätt och enkelt

  • Koppla till ett projekt eller annat

  • Tilldela till någon annan

  • Följ upp nu eller skjut upp till senare

  • Snabb åtkomst från din dashboard

Lägg till lätt och enkelt

Att skapa en ny Att göra i PP7 är lätt! Använd panelen på höger sida eller översiktsvyn. Allt direkt åtkomligt överallt i PP7!

Koppla till projekt eller annat

En Att göra-punkt kan kopplas till projekt, uppdrag, kunder med mera, och visas då direkt under valt projekt. Självklart kan en fristående Att göra skapas också!

Tilldela till någon annan

Du kan skicka vidare Att göra-punkten till någon annan, om du känner att du inte har tid att göra det själv!

Följ upp nu eller skjut upp till senare

Sätt in utförandedatum så du vet när du ska göra det. När det är dags kanske du vill skjuta upp det till senare, vilket inte är några problem!

Snabb åtkomst i din dashboard

Dina Att göra finns direkt i din dashboard för att du inte ska missa något.

Skapa
Koppla
Tilldela
Följ upp