AVTAL

Avtal i PP7 håller rätt på dina avtal så de utförs på överenskomna tider och faktureras!

  • Du kan lägga upp avtal så att planering av arbetet automatiskt sker.

  • Fakturera kan ske automatiskt enligt avtal.

  • Du kan lägga upp avtalet så att det utförs varje år, kvartal, månad eller vecka eller på bestämda veckodagar.

  • i avtalet bestämmer du också hur ofta fakturering skall ske, med vilket belopp och om det skall periodiceras.

Avtal

Avtal håller rätt på dina avtal så de utförs på överenskomna tider och faktureras automatiskt enligt upplagt avtal.

Planera automatiskt

Du kan lägga upp avtal så att planering av arbetet automatiskt sker.

Periodicitet

Du kan lägga upp avtalet så att det utförs varje år, kvartal, månad eller vecka eller på bestämda veckodagar.

Avtal följs upp i underhållsobjektet

Du kan koppla ihop avtalet med underhållsobjekt/anläggningar.

Registrera
Fakturera
Utför
Följ upp