BUDGET PROGNOS

Vet du om att PP7 budget och prognosmodul som utgår från projekten har samma funktioner som de riktigt stora bygg- och installationsbolagen har i sina system.

 • Under budget/prognosarbetet ser du resultatet på dina projekt och dess fördelning över tiden

 • Under budget/prognosarbetet ser du resultatet på dina kommande projekt

 • Under prognosarbetet ser du resultatet på varje nivå i organisationen

 • Du kan jämföra med tidigare budget/prognos omgångar per projekt, totalt resultatenhet, per avdelning eller hela företaget

 • Du kan välja om det är upparbetat eller fakturerat resultat du vill se

 • Du bedömer även dina indirekta kostnader

Fantastisk budget-prognos modul

Du utgår från dina aktuella projekt och gör en uppskattning av projekt som du kommer att få under närmaste åren. Du gör även en bedömning av dina indirekta kostnader. Allt detta vävs ihop till en budget eller prognos för dina resultatenheter och för hela företaget.

När görs prognos?

Du gör en prognos varje månad eller kanske en gång i kvartalet. Ju oftare desto troligare får du mer kontroll och kan växa.

Under budget/prognos arbetet

Ser du resultatet på:

 • Dina projekt och dess fördelning över tiden.
 • Du ser dina kommande projekt (suspekt).
 • Dina indirekta kostnader.
 • Resultatet syns på varje nivå i organisationen.
 • Du kan jämföra med tidigare budget/prognos omgångar per projekt, totalt resultatenhet, per avdelning eller hela företaget.
 • Du kan välja om det är upparbetat eller fakturerat resultat du vill se.

Färdig prognos

När du är klar med din prognos fastställer du den och resultatet visar sig i portalen, vyer och i alla rapporter där du jämför med prognos.

Prognos projekt
Prognos framtida projekt
Indirekta kostnader
Följ upp