DASHBOARD

Du får fullständig överblick i din dashboard, snabb information om vad du behöver göra.

  • Total överblick

  • Genvägar

  • Grafisk presentation

  • Interaktiv

En chef har oftast intresse av att se hur företaget, eller avdelning, går ekonomiskt. I VD/Chefs-portalen får chefer information om företagets status, genom grafiska presentationer av nyckeldata, automatiska påminnelser och information.

Självklart finns information om attestbehov, ärenden och uppgifter som ligger i att göra-listan. 

Hela portalen är interaktiv, det är bara att klicka på någonting för att fördjupa dig i vad siffrorna står för, eller hoppa iväg till attestkorgen direkt.

En viktig information är också hur mycket som ligger för fakturering, dvs upparbetat som ej har fakturerats ännu. Bli snabb att fakturera för att förbättra er likviditet!

I projektledarportalen får projektledaren information om sina projekts status, genom grafiska presentationer av nyckeldata, automatiska påminnelser och information.

I portalen hittar du allt du behöver för att arbeta som projektledare i PP7!

För ekonomipersonalen är kundfordringar och leverantörsskulder en viktig bit, och så klart visas grafisk information om detta direkt i portalen.

Här finns också möjlighet att skriva ut fakturor, se attestkorgar, ansöka om rot och alla sin pågående och kommande uppgifter!

För tidrapportörer på webben finns en dashboard som visar en sammanställning över registrerad tid och reseräkningar och godkännande-status. Här finns också möjlighet att snabbt kopiera eller godkänna veckor och grafisk information om historiskt registrerad tid.

För en mobil-användare finns även där en mindre sammanställning på samma sätt som ovan!