DOKUMENTHANTERING

Dokument, e-post och andra filer hanteras enkelt i PP7. Du kommer åt dem i mobilen och på webben, i hela systemet!

  • Versionshantering

  • Attestgång

  • Mallar

  • Drag and drop

  • Pekningar och länkningar

Versionshantering

Dokument i PP7 kan versionshanteras. Så fort du checkar ut ett dokument skapas automatiskt en ny version. Gamla versioner kan granskas och återtas med några klick.

Attestgång

Om ni vill använda attestgång på dokumenten så är det lätt att sätta upp detta. Ett ärende skapas för dokumentattest, och ärendet kan godkännas eller skickas tillbaka till dess att alla i kedja har godkänt.

Mallar

Brev, inköpsorder, offerter etc kan alla skrivas direkt från systemet till en befintlig Word-mall. Mallar hjälper vi er med om ni inte vill skapa dem själva.

Dra och släpp

Det är lätt att dra och släppa in nya dokument till ett uppdrag, en kund eller ett projekt. Du kan också dra och släppa e-post direkt från Outlook.

Pekningar & Länkningar

Om du inte vill spara ett dokument i PP7s dokumenthantering, så kan du välja att peka på ett befintligt dokument någonstans på en server. PP7 sparar då enbart sökvägen till dokumentet. Vill du istället länka till ett dokument som ligger på andra ställen i PP7 så går det också bra.

Lägg till
Granska
Attestera
Bifoga