E-faktura från leverantör

E-faktura från leverantör innebär att vi kan läsa in allt på fakturan utan handpåläggning. Vi kan även vidarefakturera alla rader med kundens pris.

Elektroniska fakturor leverantör

XML eller EDI gör det möjligt för er att till direkt läsa in all information som finns på en leverantörsfaktura med alla inköpsrader. Inläsning till PP7 kan ske av olika XML eller EDI faktura format. Ingen registrering eller kontering av leverantörsfakturan behöver ske av er utan den går direkt till attest enligt attestgång. Dessutom så vid kundfakturering av löpande jobb hämtas automatiskt alla artikelrader med kundens och projektets pris eller påslag från leverantörsfakturan.

E-fakturahantering

E-fakturahantering ökar din administrativa effektivitet betydligt. Fakturan finns automatiskt i systemet inklusive all information som fanns på fakturan.

Attest

Efter inläsning sker en attesthantering av leverantörsfakturan. När du skall attestera en leverantörsfaktura ser du samtidigt hela fakturan som din leverantör skickade. Attestgången är enligt organisationsstrukturen eller specifikt för projektet. Du bestämmer hur många steg en faktura skall gå beroende på fakturabeloppet. Fakturan kan även kontrolleras av platschef eller arbetschef innan den går till attest av projektledaren.

Krav för att det skall flyta automatiskt

Leverantören skall vara upplagd med unik identitet som bank, postgironr eller organisationsnummer.  Fakturan skall vara märkt med projektnummer, ÄTA nr, uppdragsnr eller arbetsordernummer. Vanligaste kostnadskontot skall vara angivet på leverantören.