FAKTURERING

Din fakturering i PP7 blir enkel och snabb vilket förbättrar likviditeten och lönsamheten!

  • När du fakturerar jobb som är löpande hämtas alla fakturarader automatiskt med kundens eller projektets pris och rabatt.

  • Fakturering kan du göra enligt betalplan/lyftplan, med viss periodicitet eller löpande.

  • Du kan ändra allt på en faktura innan den skickas iväg.

  • Har du läst in leverantörsfakturorna elektroniskt så kan du direkt få alla artiklar med pris & rabatt el påslag.

  • Rotavdrag finns förstås. Omvänd moms sköts automatiskt.

  • Bilagor som leverantörsfakturor eller andra dokument kan direkt kopplas till fakturan och skickas med.

  • Du kan självklart göra E-fakturor.

Enkelt och snabbt att fakturera.

Du kan enkelt och nästan automatiskt fakturera i PP7 med kundens eller projektets pris och rabatt. För att få detta att fungera skall tidrapportering göras direkt och leverantörsfakturorna vara märkta så att de hamnar rätt. Detta förbättrar din likviditet avsevärt och ingen fakturering missas. Har du likviditet kan du växa.

Löpande jobb

När du fakturerar jobb som är löpande hämtas alla fakturarader automatiskt med kundens eller projektets pris och rabatt. Du missar aldrig något.

Olika typer av fakturering

Fakturering kan du göra enligt betalplan/lyftplan, med viss periodicitet eller vid behov. Har du behov av fakturering vid bestämda tidpunkter finns det också i PP7.

Elektroniska fakturor

Har du läst in leverantörsfakturorna elektroniskt så kan du direkt få med till fakturering alla artiklar eller underentreprenader med pris  rabatt eller påslag. Du kan även skicka E-fakturor till kunden (t.ex. SVEfaktura).

Bilagor

Bilagor som leverantörsfakturor eller andra dokument kan direkt kopplas till fakturan och skickas med.

Ändra allt på en faktura

Preliminär faktura kan göras så att du kan förhandsgranska hur fakturan kommer att se ut innan den skickas iväg. Du kan ändra allt på en faktura innan den skickas iväg.

Omvänd moms

Har kunden omvänd moms så sker detta automatiskt vid fakturering.

Rotavdrag

Du kan göra automatiskt rotavdrag och skicka in till skattemyndigheten.

Registrera
Hämta upparbetat
Fakturera