Arbetsorder

PP7 är mycket stark på arbetsordrar både när det gäller planering och uppföljning. Mobil arbetsorder, personalliggare och bra funktioner för arbetsledare.