Tidrapportering, Reseräkning och uppföljning

Det är viktigt att få in tiden snabbt på projekt och arbetsordrar både för att kunna följa upp kostnaden och timmar och för att kunna fakturera snabbt. Pp7 har samma beräkning och hantering av kostnaderna som lönesystemen har.