INKÖP

PP7’s Inköpsplanering omfattar allt från planering av inköp, inköpsförfrågan, till själva inköpet och bevakning av inköp och leverans. Inköp kan ske av både material och underentreprenader.

  • Inköpsplanering & inköp kan ske av både material, resurser och underentreprenader.

  • Förfrågan kan lämnas till flera olika leverantörer.

  • Inköpsmallar kan användas.

  • Senaste beställningstidpunkt hämtas automatiskt.

  • Inköpsplanering leder till bättre inköpspriser och högre resursutnyttjande.

  • Inköp och leverans följs upp i PP7.

Bättre inköpspriser & högre resursutnyttjande

Genom att du gör inköpsplanering och inköp. Så finns material på plats när jobbet skall göras och underleverantörerna är färdiga med sitt arbete i tid. Detta leder till bättre inköpspriser och högre resursutnyttjande.

Inköpsplanering av material, resurser & underentreprenader.

Du kan inköpsplanera och göra inköp av både material, resurser och underentreprenader.

Inköpsförfrågan till flera leverantörer

Förfrågan kan lämnas till flera olika leverantörer.

Mallar kan användas både för förfrågan & inköp

Vid förfrågan och inköp kan olika mallar användas.  Uppgifter hämtas då automatiskt ur systemet till mallen.

Beställningstidpunkt

Senaste beställningstidpunkt hämtas automatiskt från aktivitetens startdatum minskat med ledtiden på det som skall köpas in.

Inköp följs upp

Inköp och leveransdatum följs upp i PP7.

Registrera
Inköps-förfrågan
Inköp
Följ upp