LAGER

PP7 lager ger möjlighet att köpa hem till projekt, arbetsorder eller lager. Du kan hämta från lager till projekt/arbetsorder eller lägga tillbaka till lager om allt inte har förbrukats. Servicebilar kan vara egna lager.

  • Du har en lagerportal där viktiga uppgifter om ditt lager visas på grafiskt överskådligt sätt

  • Du kan skicka inköpsförfrågan till flera leverantörer

  • Du har automatiskt bevakning av inköpsförfrågan

  • Inköp kan ske till arbetsorder/små jobb, projekt eller till lager.

  • Köper du in till lager eller hämtar ut från lagret uppdateras lagersaldot.

  • Vid inleverans kan inlevererat antal ändras.

Lagerportal och lager

Du har en lagerportal där viktiga uppgifter om ditt lager visas på grafiskt överskådligt sätt. Du kan ha många olika lager. Om du vill hålla reda på lagersaldot på ett projekt är detta också möjligt.

Inköpsförfrågan och mallar

Du kan skicka inköpsförfrågan till flera leverantörer. Du kan använda olika mallar som fylls i av alla uppgifter som finns i PP7 om inköpet artikeln och leverantören. Till inköpet kan inköps bilagor läggas till.

Bevakning av inköpsförfrågan & inköp

Du har automatiskt bevakning av inköpsförfrågan och inköp.

Lagerbokning & lagervärdering

Inköp skall kunna ske till arbetsorder/små jobb, projekt eller till lager. Sker inköp till lager så sker lageruppdatering och lagerbokning.

Inventering enligt FIFO eller senaste inköpspris.

Inleverans

Vid inleverans kan inlevererat antal ändras.

Överföring till fakturering

Överföring till fakturering sker av lageruttag. Är projektet eller arbetsordern ett löpande jobb förs inlevererat material automatiskt över till fakturering enligt kundens eller projektets prislista.

Registrera
Inköp
Inleverans
Följ upp