Med PP7 får du både METOD, PROCESS & SYSTEM

Genom att använda PP7 som ert affärssystem får ni inte bara ett fulländat system, ni får också en hel arbetsprocess och en metodik för hur man arbetar på ett bra sätt i projektet.

Här beskriver vi kort några exempel på processer i PP7.

  • Projekt, inköps- och resursplanering
  • Kalender & checklistor
  • Projekt, tilläggsjobb (ÄTOR), arbetsorder
  • Dokumentmallar och dokumentsystem
  • Skanning, tolkning eller inläsning av leverantörsfakturor
  • Attest av leverantörsfakturor och tid
  • Nästan automatisk fakturering med utskrift till mail eller EDI/XML
  • Komplett helt integrerat ekonomisystem
  • Du får total överblick i PP7 på projekt, tilläggsjobb (ÄTOR) & arbetsorder.

 

 

SLUTSATS:

MED PP7 FÅR DU ALLT I ETT SYSTEM.