MOBIL ARBETSORDER

För en installatör eller tekniker är PP7 Mobile ett fantastiskt verktyg. All viktig information om jobbet som ska utföras kommer automatiskt till mobilen!

  • Inga utskrivna arbetsorder

  • Behöver inte hämtas på kontoret

  • Enkel överblick

  • Checklistor och egenkontroll

  • Snabb återrapport

  • Skapa nya ÄTA i appen

Inga utskrivna arbetsorder

Istället för att skriva ut en arbetsorder på kontoret, fyller du bara i uppgifterna i PP7 och planerar in vem som ska utföra jobbet. Klart!

Behöver inte hämtas på kontoret

Personalen behöver inte åka till kontoret för att hämta arbetsordern eller återrapportera. Allt görs i mobilen!

Enkel överblick

Arbetsordern i mobilen är väldigt överblickbar med arbetsuppgift, kontaktpersoner, kartor och dokument lättillgängligt.

Checklistor och egenkontroll

Oavsett om ni kallar det checklistor eller egenkontroll så finns det i PP7 Mobile. Sätt upp egna listor med fritext, datum, flerval, kryssrutor och numeriska värden, markera punkterna som tvingande eller inte. När checklistorna är i fyllda kan de skrivas ut från systemet och kanske bifogas i fakturering. 

Snabb återrapport

Så snart jobbet är utfört skickas en återrapport från mobilen, direkt in systemet. Sekunden senare finns dokument, kostnader och fakturerbar tid på uppdrag och projekt!

Skapa nya ÄTA

Det är enkelt att skapa en ny ÄTA i mobilen. Bara kopiera en befintlig och ändra grundläggande uppgifter. Sedan är det klart!

Registrera
Utför
Kontroll
Fakturera