PERSONALLIGGARE

PP7s elektroniska personalliggare, sammankopplad med tidredovisning, ger total kontroll över arbetsplatsen och uppföljning till Skatteverket!

  • Godkänd enligt Skatteverkets krav

  • In- och utcheckning

  • Uppföljning

  • Hantering av UE

  • Sammankopplad med tidredovisning

Godkänd enligt Skatteverkets krav

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.
Läs mer…

In- & utcheckning

Era anställda får en lista i sin mobil över de arbetsplatser som finns tillgängliga för honom eller henne. Checka sedan enkelt in eller ut på vald arbetsplats!

Uppföljning

Skriv ut XML-filer som kan skickas till Skatteverket för kontroll eller filtrera fram den information du vill ha direkt i vyn!

Hantering av UE

Lägg till nya UE och personal direkt i appen, enkelt och snabbt! Filtrera fram loggningsdata för en viss UE etc.

Sammankopplad med tidredovisning

Om du vill kan personalliggarens tider används som löneunderlag i tidrapporteringen. Slipp alla papperslappar på detta sätt!

Checka in
Checka ut
Följ upp