PRISMODUL

Ni kommer att finna att PP7 är mycket flexibelt system både när det gäller priser och påslag/rabatter. Detta gäller både inköpspris och försäljningspris!

  • Prislistor kan läggas in per kund och projekt. 

  • Dessutom kan du ha upp till  10 generella prislistor.

  • Prislistor kan läsas in från olika leverantörer

  • Från de inlästa leverantörspriserna kan både inköpspris och försäljningspris automatiskt skapas.

  • Inköpspriset är underlag för att beräkna materialkostnaden på projekten och uppdragen. 

  • Dynamisk hantering av artikelregistret.

Inläsning av prislistor 

Prislistor kan läsas in från olika leverantörer. Det går lätt att ändra inläsningsmallen så att nya prislistor kan läsas in. 

Beräkna inköps och försäljningspris

Ifrån inlästa prislistorna kan både inköpspris och försäljningspris räknas fram automatiskt!

Rabatter och påslag

Rabatter kan läggas på någon av prislistorna eller påslag på leverantörens pris eller rabatt eller påslag på grundpriset.

Prislistor och rabatter

Prislistor kan läggas in per kund och projekt. Systemet hämtar automatiskt dessa priser. Rabatter kan läggas upp för kund och projekt per artikelintervall eller artikelgrupp.

Uppdatering av prislistor

Efter att nya prislistor skapats kan uppdatering av pågående projekt och arbetsordrar göras automatiskt.

Läs in priser
Fakturera
Attestera
Följ upp