PROGNOS & UTFALL

I PP7 får du möjlighet till enkel eller avancerad prognosfunktion. Kalkyl, prognos och utfall är en central del i PP7!

  • Enkel eller avancerad

  • Löpande uppdatering

  • Konto eller aktivitet

  • Utfall

  • Summera till projekt

  • Budget/Prognos-modul

Enkel eller avancerad

Vill du bara lägga in kalkylen och uppdatera prognos lite då och då? Inga problem det är inbyggt i PP7! Eller vill du jobba med underliggande transaktioner och loggning av prognosen? Inte heller det några problem!

Löpande uppdatering

Prognosen lever under hela projektets gång och kan uppdateras löpande. Håll koll på kostnader för inköp, tid och UE. 

Konto eller aktivitet

Registrera prognosen per konto eller per aktivitet, du väljer! Varje projekt kan hanteras olika.

Utfall

Titta på utfallet och alla underliggande transaktioner såsom tider, leverantörsfakturor, materialuttag och kundfakturor. Här kan du hitta vad varje skruv kostat!

Summera till projekt

Om du arbetar med prognos på varje uppdrag under projektet kan du summera alla uppdrags prognoser upp till projektet med ett knapptryck!

Budget/Prognos-modul

Vill du också arbeta med en avancerad Budget/Prognos-modul så är det inga problem i PP7!
Läs mer

Registrera
Fakturera
Attestera
Följ upp