PROJEKTLEDARE

PP7 är skapat för projektledaren! Allting i PP7 snurrar runt projekten och här har vi lagt mycket krut för att ge projektledaren en bra överblick och enkla funktioner!

Projektledaren arbetar vanligast med PP7 i en webbläsare, men självklart finns möjlighet att även arbeta via en Windows-klient. 

Om projektledaren har koll på sina projekt, kommer resultatet i företaget att förbättras avsevärt tack vare snabbare och korrekt fakturering samt kontroll på kostnaderna som timmar och inköp.

Självklart finns möjlighet till begränsningar för projektledaren som gör att de tex enbart ser vissa projekt eller avdelningar.

Dashboard

Som projektledare vill du ha koll på dina projekt. I din dashboard får du hela tiden uppdaterad information om hur projekten mår och vilka uppgifter och ärenden som ligger i din inkorg.


Prognos & Utfall

Den absolut viktigast funktionen för en projektledare. Här lägger man in kalkyl vid projektets (eller uppdragets) start, uppdaterar prognosen löpande och tittar på det verkliga utfallet. 


Projektstruktur

Projektstrukturen i PP7 är väldigt omfattande och innehåller flertalet nivåer. Ett projekt i PP7 kan vara stort eller litet, löpande eller fastpris, internt eller frånvaro. 


Planering

Att planera ett jobb är viktigt, då kostnader och intäkter blir lättare att följa upp. Det ger också ett mer genomtänkt projekt.


Fakturering

Fakturera snabbt och lätt genom att läsa över allt upparbetat direkt till orderrader. Skicka fakturan via brev, e-post eller som e-faktura.


Sälj/CRM

Håll koll på er försäljning med CRM i PP7. Alla säljaktiviteter, kontakter och prospekt finns lättillgängligt och att ta kontakt blir enkelt!


Kontakter

Företagets kontakter är en viktig del för att som är inblandade. Att lätt kunna hitta kontaktuppgifter och adresser är väsentligt!


Offert

Skapa snygga offerter snabbt i PP7. Mallar görs i Word och fylls på med information från systemet med ett knapptryck. Självklart sparas offerten i dokumenthanteringen.


Ärendehantering

För små jobb som inte alltid ska faktureras, kanske interna uppgifter eller support, passar ärendehanteringen utmärkt!


Att göra

Svårt att komma ihåg alla möten och bokningar? I Att göra kan du lägga in det du behöver! Koppla till olika områden i PP7 eller låt de vara fristående.


Dokument

Lägg till, ändra, ta bort, versionshantera, checka in/ut, mallar. Allt detta och mer kan du göra i PP7 Dokumenthantering.


Boka demo av PP7

Vill du ha en genomgång av PP7 Affärssystem så boka en demo.

FUNKTIONER
 • Dashboard

 • Prognos och utfall

 • Projektstruktur

 • Planering

 • Fakturering

 • Sälj/CRM

 • Offert

 • Dokument

 • Kontakter

 • Att göra

 • Ärende