PROJEKTLEDAREN I FOKUS

PP7 Affärssystem är marknadens enda affärssystem som verkligen sätter projektledaren i fokus med ett tydligt uppdrag: Att så effektivt och som möjligt driva projektet i hamn med bibehållen kvalitet och lönsamhet.

Vi har jobbat med projektintensiva företag i 30 år vilket gör att vi förstår vikten av att systemet är anpassat efter hur projektledaren vill utforma sitt arbete. Därför går vi tillsammans med projektledaren igenom hur denne föredrar att arbeta med olika projektmoment som exempel:

  • Upprätta projektplan
  • Formulera mål och tidplaner
  • Leda och fördela arbetet
  • Koordinera och prioritera
  • Resursplanera, motivera och stimulera
  • Följa upp projektet och ge respons
  • Avrapportera till projektbeställaren
  • Informera projektets intressenter

Se ett avsnitt om PP7 Affärssystem och projekt