Ekonomisystem för projekt & arbetsorder/uppdrag

Den stora vinsten med PP7 är att ni får full kontroll Era projekt.

Verkliga intäkter, kostnader och timmar syns direkt efter att händelsen har slutförts i ekonomisystemet. På projektet och dess underindelning syns alla intäkter, kostnader och timmar jämfört med kalkyl och prognos. Allt visas per aktivitet, konto, kalkylgrupp eller i den kombination Ni har valt.

Total avstämning finns mellan redovisning och uppdrag/projektredovisning av verkligt utfall. Varje projekt med anbud och tilläggsjobb samt övriga små jobb som uppdrag eller arbetsorder kan följas upp med samma noggrannhet men på olika nivåer.

Projekt finns som en levande beståndsdel i såväl kund-,leverantörsreskontran och i redovisningen.

Likviditeten kan följas upp såväl på projektet som totalt i företaget.