PROJEKTSTRUKTUR

I PP7 kan du jobba med projekt på olika avancerade nivåer, i strukturer som passar alla företag, från små till stora! Som du ser av bilden nedan delas Projekt in i Uppdrag (Anbud, Äta,Avtal,Tillägg och arbetsorder), som sedan kan delas in i Aktiviteter eller Etapper, till vilka olika sorts Resurser kan kopplas. För att du enkelt skall kunna följa upp företaget enligt din organisationsstruktur så kopplas projektet till en resultatenhet eller avdelning som sedan kan kopplas till tex distrikt, region, land osv. Du kan också samla uppgifter beroende på verksamhet. Genom denna struktur kommer du att finna ditt affärssystem oerhört flexibelt och smidig! Allt hänger ihop det finns inga lösa trådar.

Se en film om Projektstrukturen!