REDOVISNING

I PP7 har du ett komplett redovisningssystem. Det är helt integrerat i PP7 och dess regler när det gäller ekonomin styr hela PP7.

  • Dynamisk Organisationsstruktur

  • Automatisk resultatberäkning (successiv vinstavräkning)

  • Periodisering, automat kontering och automat-fördelning samt bokslutstransaktioner.

  • Automatiska avstämningsrutiner

  • Kontoanalys

  • Rapportgenerator

Dynamisk organisationsstruktur i 5 nivåer

Detta innebär att organisationen enkelt kan ändras och det slår igenom direkt.

Resultatberäkning

Automatisk resultatberäkning (successiv vinstavräkning) i ekonomisystemet kan tas ut när som helst med aktuella siffror och ingen ekonom behöver sitta och göra excel beräkningar.

Periodisering, automatkontering och automat-fördelning samt bokslutstransaktioner

Ekonomisystemet innehåller självklart möjlighet till periodisering, automat kontering och automat-fördelning samt bokslutstransaktioner.

Automatiska avstämningsrutiner

Automatiska avstämningsrutiner mellan reskontror, projekt och redovisning.

Totalt periodiserat system

Års och period avslut kan köras när som helst och hur många gånger som helst för PP7 är ett totalt periodiserat system. Rapporter kan tas fram exakt hur det såg ut samma period ett helt annat år.

Kontoanalys

Kontoanalys finns med stor urvalsmöjlighet, zoomning och överföring till Excel.

Omvänd moms, utländsk moms mm

Redovisning av omvändmoms, utländsk moms och andra typer av moms.

Transaktioner
Resultat beräkn
Period avstämn
Följ upp