RÖDA TRÅDEN

Följer du den “röda tråden” i PP7, innebär det du har ett arbetssätt som maximerar ditt verksamhetsstöd.

Om du arbetar i PP7 affärssystem enligt denna modell så blir ert företag effektivt och lönsamt