ROLLER I PP7

PP7 har funktionalitet för alla roller du behöver för ditt företag! Här kan du läsa om de mest använda rollerna i PP7, men det finns så klart fler! Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika rollerna.

VD & Avdelningschef

Alla chefer har omfattande ekonomiuppföljning i PP7. Se direkt i dashboard hur ditt företag går och följ upp på detaljnivå i projekten. Självklart baseras uppföljningen på vilken behörighet man har och följer organisationsstrukturen.

Läs mer

Projektledare

PP7 är skapat för projektledaren! Allting i PP7 snurrar runt projekten och här har vi lagt mycket krut för att ge projektledaren en bra överblick och enkla funktioner!

Läs mer

Hantverkare & Tidrapportör

Tidrapportering ger underlag för lön, fakturering och projektkostnader och är därför en väldigt viktig funktion i PP7! För dig som är hantverkare eller installatör så kan du rapportera tid, jobba mot arbetsorder och mer.

Läs mer

Ekonomichef & Administratör

En ekonomichef får allt som behövs för att sköta redovisning, leverantörsreskontra och kundreskontra i PP7. Allt är så automatiserat det kan bli!

Läs mer