Servicesystem & affärssystem för serviceföretag

PP7:s hjälper serviceföretaget att hålla reda på allt som skall göras. Det finns en tydlig överblick i portalen med grafik på olika nyckeltal. Systemet presenterar ”att göra”-listor har kalender (integrerad med Outlook) och favoriter med egna menyer. Det finns givetvis planering av resurser och projekt, uppföljning av större projekt likaväl som serviceorder och arbetsordrar. PP7 hjälper till så att allt som kan göras automatiskt görs i PP7 och allt som skall påminnas om görs av systemet precis som ett resursplaneringsverktyg ska göra.

Arbetsorder eller Serviceorder

Arbetsordern eller serviceordern får ha valfritt utseende i PP7 och kan kalkyleras och följas upp med samma noggrannhet som projekt kan. Arbetsorder eller serviceorder kan läggas upp så att planering av arbetet automatiskt sker. Arbetsorder eller serviceordern kan läggas in så att den utförs varje år, kvartal, månad eller vecka eller på bestämda veckodagar. Självklart finns möjlighet att använda ”vanliga”-arbetsordrar också. Verkliga intäkter, kostnader och timmar visas och kan följas upp i detalj på serviceorder/arbetsorder.

Servicesystem som innehåller anläggningsregister – installationsregister

I Anläggningsregistret – Installationsregistret finns uppgifter om all service som är gjord samt andra viktiga uppgifter och rapporter på en installation-anläggning. Det går att helt anpassa fälten i installationsregistret efter behov.

Skall en serviceorder utföras med ett bestämt intervall t.ex. alla veckodagar eller en dag i veckan eller månaden så kan detta läggas in och tas hänsyn till i planeringen. PP7  har total integration med ett resursplaneringsverktyg där det är enkelt att via drag and drop planera om resurserna. Efter att planering är färdig uppdateras serviceordern/arbetsordern med den nya planeringen. Vill du så skapas även en ny prognos på serviceorder/arbetsorder som summeras upp till projektet.

Mobil rapportering och återrapportering finns i servicesystemet

Alla uppdrag som en person har tilldelats kan skickas direkt ut till mobilen. Återrapportering kan på ett enkelt sätt göras av timmar, resor och material med mera. Direkt uppdatering sker i affärssystemet utan mellanlagring. via pp7:s resursplaneringsverktyg sparar man både tid och minimerar riskt för felaktig inrapportering.

Servicesystemets fakturering av löpande arbetsorder

MOBILE copy

I PP7:s servicesystem överförs all upparbetad tid eller leverantörsfakturor till kundfakturering om det är ett löpande jobb. Priset som automatiskt sätts är antingen projektets eller kundens pris eller påslag. Fakturaunderlaget i servicesystemet är bara ett förslag som kan ändras innan fakturering.

Serviceavtal faktureras automatiskt i PP7

I PP7 kan serviceavtal läggas in som en automatisk fakturering med ett visst bestämt belopp per månad, kvartal eller år. Tillägg till avtalet faktureras då automatiskt som ett löpande jobb eller till ett fast pris. Skall en visst jobb göras en gång om dagen, veckan, månaden, kvartalet, halvåret eller per år kan det läggas upp samtidigt och det kommer att fram i resursplaneringen. Vi kan inte nog understryka hur otroligt effektivt PP7:s resursplaneringsverktyg är. Boka gärna in en demo, kostnadsfritt förstås, för att se vad PP7 Affärssystem kan göra för just ditt företag. Vi kan hjälpa projektdrivna företag spara både tid och pengar med vårt system