UNDERHÅLLSOBJEKT/ANLÄGGNING

Du kan använda underhållsobjekt för att kunna hålla rätt på allt som händer på en anläggning. Det kan vara egna anläggningar eller kunders anläggningar.

Om du anger en anläggning hämtas alla data upp om anläggningen på en arbetsorder eller serviceorder. När jobbet är färdigt sparas det som har gjorts på anläggningen.

  • Bilder, checklistor och andra dokument finns tillgängligt direkt på underhållsobjektet.

  • Rubriker och vilka värden som skall matas in är helt användarstyrt.

  • Genom att registrera anläggningsnr på ett underhållsobjekt så kommer alla uppgifter upp på projekt/ arbetsorder.

  • Du kan se direkt vad som har hänt på anläggningen/underhållsobjektet.

  • Genom att koppla anläggningen till PP7Avtal kan du automatiskt fakturera varje månad/kvartal/år och även lägga in inspektion med en viss annan regelbundenhet och få automatiska arbetsordrar på detta.

  • Underhållsregister är samma som installation- eller anläggningsregister.

  • Om anläggningen får en ny ägare så är det bara att byta kund i underhållsregistret.

Anläggning eller underhållsobjekt

Används för att hålla rätt på allt som händer på en anläggning. Underhållsregistret är direkt kopplat till arbetsorder i PP7.

Bilder, checklistor och andra dokument

I PP7 finns alla dokument tillgängligt på anläggningen. Du kan även zooma ner till enskilda arbetsordrar och se vad som är gjort och vem som har genomfört jobbet.

Planera
Genomför
Fakturera
Följ upp