VD & CHEFER

För en VD eller annan chef finns väldigt mycket i PP7 att hämta!

Direkt i Dashboard ser du resultatet för ditt företag, just nu. Du ser kundreskontran och täckningsgrader och prognoser. Allt du behöver!

Ta fram ekonomiska underlag och följ upp projekten på övergripande eller detaljnivå!

Jobba med avancerade budget/prognos-funktioner för att säkerställa framtida resultat!

Du kan direkt ta fram dagsfärskt resultatet för ditt företag eller avd utan att någon ekonom behöver vara inblandad.

 

Dashboard

Som chef vill du ha koll på din avdelning eller ditt företag. I din dashboard får du hela tiden uppdaterad information om hur avdelningen eller företaget mår och vilka uppgifter och ärenden som ligger i din inkorg.


Prognos & Utfall

Den absolut viktigast funktionen för en chef. Här lägger man in kalkyl vid projektets (eller uppdragets) start, uppdaterar prognosen löpande och tittar på det verkliga utfallet.
Du kan arbeta med avancerade prognosfunktioner för att säkerhetsställa ditt företags resultat!


Projektstruktur

Projektstrukturen i PP7 är väldigt omfattande och innehåller flertalet nivåer. Ett projekt i PP7 kan vara stort eller litet, löpande eller fastpris, internt eller frånvaro.


Planering

Att planera ett jobb är viktigt, då kostnader och intäkter blir lättare att följa upp. Det ger också ett mer genomtänkt projekt.


Fakturering

Fakturera snabbt och lätt genom att läsa över allt upparbetat direkt till orderrader. Skicka fakturan via brev, e-post eller som e-faktura.


Sälj/CRM

Håll koll på er försäljning med CRM i PP7. Alla säljaktiviteter, kontakter och prospekt finns lättillgängligt och att ta kontakt blir enkelt!


Kontakter

Företagets kontakter är en viktig del för att som är inblandade. Att lätt kunna hitta kontaktuppgifter och adresser är väsentligt!


Offert

Skapa snygga offerter snabbt i PP7. Mallar görs i Word och fylls på med information från systemet med ett knapptryck. Självklart sparas offerten i dokumenthanteringen.


Ärendehantering

För små jobb som inte alltid ska faktureras, kanske interna uppgifter eller support, passar ärendehanteringen utmärkt!


Att göra

Svårt att komma ihåg alla möten och bokningar? I Att göra kan du lägga in det du behöver! Koppla till olika områden i PP7 eller låt de vara fristående.


Dokument

Lägg till, ändra, ta bort, versionshantera, checka in/ut, mallar. Allt detta och mer kan du göra i PP7 Dokumenthantering.

Boka demo av PP7

Vill du ha en genomgång av PP7 Affärssystem så boka en demo.


FUNKTIONER
 • Dashboard

 • Prognos och utfall

 • Projektstruktur

 • Planering

 • Fakturering

 • Sälj/CRM

 • Offert

 • Dokument

 • Kontakter

 • Att göra

 • Ärende