ARBETSORDER eller UPPDRAG

I PP7 arbetsorder finns allt du kan önska dig.

  • Bilder, checklistor och andra dokument finns tillgängligt direkt på arbetsordern.

  • Arbetsordern kan faktureras direkt när jobbet är klart. Allt finns redan som fakturaunderlag med kundens pris.

  • På arbetsordern går det direkt att följa upp olika typer av verkliga kostnader och nedlagd tid.

  • Du kan lägga in en kalkyl eller ändra prognos på arbetsordern och få direkt uppföljning mot utfall.

  • I PP7 finns även en resursplanering som är lätt att jobba med.

  • Om du har gjort en offert på jobbet och får det så följer alla uppgifter från offerten med till arbetsordern.

  • Arbetsorder finns tillgänglig på webb eller mobil. 

Bilder, checklistor och andra dokument

I PP7 finns alla dokument tillgängligt på arbetsordern. Du kan även zooma ner till den enskilda leverantörs-fakturabilden eller checka åtgången tid, när det är gjort och vem som har genomfört jobbet.

Fakturera snabbt

Fakturera snabbt ökar likviditeten och den som har beställt jobbet kommer ihåg att det är gjort. All tid, leverantörsfakturor, lageruttag och resor blir direkt fakturaunderlag med kundens pris. Har du läst in leverantörsfakturorna som E-faktura kommer alla inköpta artiklar direkt över till fakturering med kundens pris.

Kostnader direkt

Så fort tid, resor, leverantörsfakturor och lageruttag har registreras/lästs in visas det på uppdraget och projektet. Du får dina kostnader och timmar i realtid och kan följa upp direkt!

Kalkyl, prognos på valfri nivå jmf mot utfall

Om du gör offerten i PP7 har du redan från början kalkyl/budget på din arbetsorder. Allt eftersom olika typer av kostnader kommer in får du jämförelse med kalkyl eller senaste prognos. Du kan redan bestämma vilken nivå du vill ha jämförelsen på är det per aktivitet/etapp och kostnadsslag eller räcker bara vilken typ av kostnad och timmar det är.

Mobil

Arbetsorders resursplaneras och visas i mobilen för den eller de som skall göra jobbet. Vägbeskrivning visas i mobilen. Återrapport sker i mobilen av tid, resor, hämtat material, fotografier och checklistor.

Du får direkt rapport om status på jobbet

Du kan planera jobben, ha via ditt dashboard kontroll på jobben och få snabbare återkoppling. Du ser också om jobben är färdiga och direkt kan faktureras. Fakturera snabbt ger bättre likviditet och kunden kommer ihåg vad som är gjort.

Planera
Genomför
Fakturera
Följ upp
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google