PP7 Affärssystem har nu checklistor och egenkontroll i mobilen

I mobilen finns nu möjlighet att använda checklistor och egenkontroll. De kan helt anpassas till dina behov och krav.