INSTALLATION

PP7 Affärssystem gjordes från början till Sveriges största installationsbolag!

Till deras förvåning märkte de att kassan blev välfylld när de började använda PP7! Att få bra likviditet var något de inte räknat med.

De lönsammaste projektledarna ställde kraven på affärssystemet PP7 och det var att få full kontroll på jobben (projekt, ÄTA och arbetsorder). 

PP7 affärssystemet för installationsbolag

I ditt installationsbolag får du full kontroll över dina projekt, ÄTA och arbetsorder.

Du ser hela tiden i portalen hur dina jobb ligger till. Du hinner vidta åtgärder i tid om något håller på att gå snett.

Likviditeten förbättras då det i PP7 är enkelt att fakturera fastpris och automatiskt att fakturera löpande jobb.

 • I fast pris läggs betalplaner upp i förväg och du får påminnelse när det är dags för fakturering
 • löpande jobb samlar PP7 upp alla detaljer som nedlagd tid, resor och traktamenten, fakturor från underentreprenörer och leverantörsfakturor. Fakturan föreslås med kundens pris, som du så klart kan ändra, eller annars skicka fakturan direkt. Du kan fakturera så gott som automatiskt när tid har kommit in eller leverantörsfaktura har mottagits.
 • Tar du emot E-fakturor via xml/edi så kommer varje artikelrad på leverantörsfakturan bli en rad på kundfakturan med artikelns kund eller projekt pris och rabatter/påslag.
 • Du får påminnelser i din dashboard så du inte glömmer att fakturera.
 • Projekten med ätor och arbetsordrer syns hela tiden i portalen när du loggar in. Du ser verkliga utfall hela tiden mot prognos och budget. Det är lätt att se vilka jobb som går bra och vilka som skall faktureras snabbt.

Med PP7 affärssystem får installationsbolagen bättre kontroll

 • Inget kan slinka emellan – projektnummer, etapp/aktivitet eller arbetsordernummer måste alltid anges.
 • Du har en grafisk bild hur dina projekt ligger till.
 • Även små jobb följs upp med verkliga värden – inga gissningar.
 • Tidrapporter registreras in via mobil eller webb. Direkt efter attest syns tiden på projekten, ätorna och uppdragen. Platsliggaren kan också vara underlag för tidrapporten.
 • Arbetsorder kan enkelt planeras och skickas direkt ut i mobilen. Återrapport sker därefter på arbetsordern. Då får du direkt vetskap om ett jobb är pågående eller färdigt, samt vilka resurser du har och vilka jobb som skall prioriteras.
 • I PP7 kan du få en grafisk presentation (GANT Diagram) över projekt. Du kan ändra och ser såväl projekt, som ätor, etapper och arbetsorder om du klickar upp projektet.
 • Det finns en budget/prognosrutin som utgår från projektet och sedan upp i hela organisationsstrukturen precis som riktigt stora installationsföretag har.
 • När du loggar in i PP7 får du en grafisk överblick i den så kallade dashboard. I den ser du allt om du är VD, avdelningsansvariga ser sin del och projektledare ser sina projekt. Överblicken är styrd av vilken roll du har i företaget.

Resultatet i företaget är hela tiden aktuellt 

 • Resultatberäkning görs automatiskt vilket innebär att företagets resultat hela tiden visar aktuella värden – hur företaget ligger till just nu.
 • Varje projektledare ser hela tiden i portalen hur resultatet på hans eller hennes projekt.
 • Resultatet jämförs hela tiden mot senaste prognos så att det är lätt att se hur företaget eller projektet ligger till.

PP7 underlättar för dig genom att affärssystemet försöker göra allt lätt & automatiskt

• Leverantörsfakturor skannas in med tolkning eller läsas in kompletta via XML/EDI format. Enkel uppsättning av attestgång. Fakturorna hamnar direkt som orderrad om du bestämt det så.
• Tidrapporter är aktuella och kan användas direkt som fakturaunderlag.
• Dokumentsystem finns där du kan använda mallar som fylls automatiskt med data från PP7.
• Ett komplett dokumentsystem finns tillgängligt där du spar alla mail och andra viktiga dokument kring projekt, ätor, uppdrag, kunder, leverantörer, anläggningar mm.
• Prislistor är enkelt att läsa in och räkna om till inköps och försäljningspris.
• Integration med köldmediahantering

Boka demo av PP7

Vill du ha en genomgång av PP7 Affärssystem så boka en demo.

Boka Här
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google