INVESTERINGSKALKYL

Tjäna pengar på att investera i PP7

Gör din egen investeringskalkyl i Excel-mallen som du kan ladda hem och ge dina egna värden.

Fyll i namn och din mailadress längst ner på sidan så får du Excel mallen via mail.

1. Offerter med dokumentsystem

Enkelt att göra offert, kopiering av offert, möjlighet att göra känslighetsanalys, automatisk ifyllning av offertmallar (med eventuella bilagor), möjlighet att planera offert och inköp, kontroll på uteliggande offerter och möjlighet att beräkna orderstock. Besparing 60 min i förenklat jobb per offert.

 • 600 offerter * 250 (1 tim/offert) = 150 000 kr.

Blir offerten en order i form av ett projekt eller arbetsorder/ÄTA så spar vi ytterligare 20 minuter (dokument, budget/kalkyl, planering/inköp och fakturarader läggs upp automatiskt).

 • 200 offerter * 30 min = 25 000 kr
2. Användning av anbud, ÄTA & arbetsorder enl. PP7

Alla uppgifter som är lika projektet kopieras från projektet besparing 10 min per jobb.

Största besparingen på uppdelning i anbud, tilläggsjobb är att allt hamnar rätt från början viket gör att intäkten och kostnaden hamnar rätt snabbt och direkt.  Ingen administrativ tid går åt för projektledare och administratör att försöka bokföra leverantörsfakturor rätt eller tyda tidrapporter eller fakturera med kundpris.

 • Besparing leverantörsfakturor 15 000 * 2 min = 500 timmar = 125 000 kr

Tidrapporterna hamnar direkt på rätt jobb, kan följas upp och löpande faktureras. Varje tidrapport som registreras rätt från början spar administrativ personal. Antag 10 tidrapportrader per vecka och anställd. Antag att varje tidrapportrad tar 1 min.

 • Besparing tidrapporter 10 * 80 * 50 veckor * 1 min = 889 timmar = 222 222 kr
3. Planering av inköp

Genom inköpsplanering och uppföljning så finns material på plats när jobbet skall göras och underleverantörerna är färdiga med sitt arbete i tid. Detta leder till bättre inköpspriser och högre resursutnyttjande. Uppskattning 5% bättre inköpspris och 2,5% bättre resursutnyttjande.  Hälften av allt material som köps in kan planeras liksom alla underleverantörer

Uppskattad vinst

 • Material                        24 000 000 * 5%          =                1 200 000
 • Underleverantörer     24 000 000 * 2,5%       =                   600 000
4. Planering av resurser

Genom resursplanering så utnyttjas personalen bättre. Så länge som alla löpande jobb går att fakturera oberoende av resursanvändningen så räknar vi denna förtjänst endast på anbudsjobben (40 anställda).

Antag att resursplaneringen ger 0,5 timmar per dag i bättre resurs utnyttjande så leder det till

 • (0,5 tim * 250 kr/tim) * 220 dagar * 40 = 2 200 000 kr eller 8 800 timmar.
5. Arbetsorder i mobilen

Mobil tidrapportering innebär att de anställda inte behöver åka in på kontoret för att få sin arbetsorder. Material som används från bilen läggs in och lev fakturor på hämtat material finns tillgängligt och antal kan ändras.

Sparad tid 20 min/dag och arbetare. Genom att tiden noteras direkt på jobbet med material. Bilder och checklistor finns tillgängligt direkt på arbetsordern. Kartor med adress finns också tillgängligt i mobilen.

 • (20/60 * 220 dagar * 250 kr/tim * 80 anställda) = 1 466 667 kr

I övrigt är all annan sparad tid inräknad i andra punkter.

Integration med andra mobila system kostar pengar och behöver kontrollsystem.

6. Scanning och EDI fakturor

Förutsättning att 75% läses in som EDI fakturor och resten skannas in.

EDI fakturor besparing 5 min per faktura för att fakturan läses direkt in. På löpande jobb kommer fakturaraderna över med kundens pris direkt besparing 20 min per faktura (finns med i beräkningen längre ner).

 • EDI faktura 11 250 * 5 min * 250 = 234 375.

En EDI faktura kostar mellan 5-10 kr beroende på avtal och mängd. Beräknar att det kostar 7.50 * 15 000 * 0.75 = 84 375

7. Attesthantering

Inget plock med pärmar och ingen behöver gå runt med fakturor eller försöka leta rätt på dom i skrivbordslådor, dvs. direkt tillgång till fakturorna från PP7, inga pärmar behöver sökas igenom.

Besparing i tid både för VD, administrativ personal och projektledare.

Beräknad vinst per faktura 5 min per faktura.

 • Totalt 5 min * 15 000 = 1 250 timmar = 312 500.
8. Fakturering

Löpande faktura hämtning av fakturarader med kundens pris.  Antag att 15 000 leverantörsfakturarader och tid rader samt 100 000 rader från EDI fakturor med resp. artikel som tar respektive 1 minut varje.  Antag 10 rader per faktura.

10% eller 1 500 leverantörsfakturor skall kopieras till kunden som bilaga 5 minut/faktura ger totaltid 125 tim.

 • Totalt 1 250 timmar för fakturarader samt 125 timmar för bilagor = 1 375 timmar = 343 750.
9. Uppföljning

Uppföljning av projekt och underindelningen av projekt som arbetsorder mm. Allt finns till hands, alla värden är aktuella och inga Excel mallar med uträkningar behövs. Besparing om detta skall göras minst 1 gång i månaden (helst hela tiden på pågående jobb).

 • Projekt pågår under 6 månader= 80 * 6 ggr * 20 min = 9600 min = 160 timmar * 250 = 40 000
 • Uppföljning av arbetsorder, tilläggjobb mm = 800 * 1 ggr * 20 min = 16000 min = 267 timmar * 250 = 66 667.

Resultatberäkning/successiv vinstavräkning gör att resultatet hela tiden är aktuellt, går att lita på och siffrorna tas direkt ur systemet.

 • Resultatberäkning en gång per månad (borde göras betydligt oftare). Antag att ni har 40 pågående projekt och varje projekt tar 20 min att gå igenom.  40 * 20/60 * 12 =   * 250 = 24 000.
10. Allt kommer med till fakturering inget glöms

Antag 2 % mer fakturering på löpande jobb inkl löpande ÄTA

 • 80 000 000 * 50% * 2 % = 800 000
Förbättrad likviditet

Genom att PP7 betonar likviditeten i projekten leder det till att projektledare förhandlar om betalplanerna i anbuden. Antag att bättre betalplaner ger 2 veckors tidigare betalning, detta gör att likviditeten förbättras med:

 • 40 000 000 * (14/360) = ca 1 500 000 i förbättrad likviditet.

Genom att faktureringen kan ske så gott som automatiskt och en överblick på det som finns att fakturera finns lättillgängligt under dagliga uppgifter så beräknar vi att fakturering sker en vecka tidigare än annars förbättras likviditeten med

 • 80 000 000 * 1/52 = ca 1 500 000 kronor.
Kvalitetsparametrar
1.  Nöjdare kund

Genom planering och uppföljning påbörjas jobben när vi lovat kunden och avslutas i tid med bättre kvalitet.

2.  Kalender integrerad med Outlook

Håller rätt på möten och personlig planering.

3.  Dokumentsystem

Gör att dokumenten har högre kvalitet, arbetsbesparande genom att mallarna fylls i automatiskt, ärendehanteringen gör att inget dokument skickas som företaget inte kan stå för och det är lätt att hitta igen dokumenten, E-post och ritningarna. Bilder och checklistor sparas från mobilen.

4.  Kontroll på projekt och arbetsorder och ÄTA

Alltid aktuella värden. Åtgärder kan vidtas i tid.

5.  Kom ihåg

Systemet hjälper dig att komma ihåg både genom att ärenden kommer till kalendern och till din checklista.

6.  Värdet av kvalité

Antag att värdet av kvalité är 5% av omsättningen. 80 000 000 * 0.05= 4 000 000.

Investeringskalkyl i Excel

Investeringskalkyl exempelföretag

Ladda hem din egen Excel-mall

Ange din e-postadress så får du mallen.

[email-download download_id=1278 contact_form_id=1309]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google