Känner du igen dig?

Klicka på + så ser du svaret om du har PP7 Affärssystem.

Projektledarna har ett system och ekonomerna ett annat och ingenstans är siffrorna lika.

I PP7 hämtas alla siffror från samma ställe och regelverket är lika i hela PP7. Alla direkta intäkter, kostnader och timmar kräver att projektnr, ÄTA nr eller arbetsordernummer finns och att de är öppna.    

Svårt att fånga upp all data eftersom siffrorna fångas i olika system och har inte samma innebörd.

I PP7 är det samma regelverk överallt och all data hamnar på samma ställe och uppdateras ögonblickligen.

Fakturering blir eftersatt för det tar tid att vänta in underlag och allt kommer inte med.

I PP7 finns underlagen tillgängliga i samm8a ögonblick som de lagts in. Tider kommer in dagligen och uppdaterar kostnader och timmar i redovisningen, på projekt, ÄTOR, arbetsordrar.
 Leverantörsfakturor kan läsas in med alla artikelrader och vidarefaktureras automatiskt med kundens pris eller påslag. På dashboard påminns om fakturering med belopp inklusive lyft och betalplaner.

Kostnaderna och timmarna kommer in för sent så det är för sent att vidta åtgärder.

I PP7 finns kostnader och timmar direkt. Våra kunder använder PP7:s tidrapportering eller arbetsorderhantering i webb och mobil.
Tiderna registreras löpande så de finns direkt till hands. Leverantörsfakturor läses in via E-faktura med projekt, ÄTA eller arbetsordernummer.
På detta sätt finns timmar och kostnader direkt på projekten, ÄTOR och arbetsordrar.

Ett resultat i bokföringen, ett annat på projekten och ytterligare ett annat på småjobb/arbetsordrar. Inget hänger ihop.

I PP7 hämtas allt från samma ställe och totalen från arbetsordrar, ÄTOR eller grund projektet adderas till projektet och visar totalerna. Direkta intäkter och kostnader kräver i PP7 att det finns en arbetsorder, ÄTA eller grundprojekt angett. 

Alla följer upp sina projekt på olika sätt och kanske väljer att dölja kostnader eller påföra andra projekt sina kostnader.

I PP7 finns det en projektportal där varje projektledare ser sina projekt och kan borra sig ner till grundprojekt, ÄTOR eller arbetsordrar.
Från varje nivå sker summering på etapper eller aktivitet, per kostnadsslag eller konto. Du kan borra dig ner till en bild av enskilda kund eller leverantörsfakturor eller tidssedlar.

Alltid stressat vid bokslut. Många excelberäkningar för att kunna få fram ett bokslut och ett resultat.

I PP7 finns resultatet redan färdigt. Automatiska avstämningsrutiner finns. Resultatberäkning sker löpande så aktuellt resultat kan när som helst tas fram. PP7 är också helt perioiserat.

Svårt att göra resultatberäkning typ successiv vinstavräkning. (Resultatberäkning som är så viktigt i projektföretag för att hela tiden kunna se aktuellt resultatet.)

I PP7 görs resultatberäkning automatiskt hela tiden så resultatet kan när som helst tas fram och vara aktuellt.

Leverantörsfaktura hanteringen tar mycket kraft och tid. Attest kanske sker vid sidan om systemet. Leverantörsfakturan kanske inte finns som en bild på projekten.

I PP7 finns tolkning och skanning. Det bästa är att läsa in E-fakturor för då kommer allt med och artiklar och andra kostnader kan faktureras vidare på rad nivå.
Om fakturan har projekt, grundprojekt, ÄTA nummer eller arbetsorder nummer så finns förste attestant automatiskt och fakturan blir direkt kostnadsförd.

VD och avdelningsansvarig kan inte titta på resultatet löpande utan måste vänta till ett månads bokslut eller kvartals bokslut.

I PP7 visas resultatet hela tiden och finns också på Dashbordet. Avdelningsansvarig ser sin del av företaget. VD ser hela företaget med totaler på olika organisationsnivåer.

Integrationer är kostsamma och tar mycket energi vid avstämningar och förbrukar datorkraft.

Många gånger är det mer jobb med att göra integrationen så att den fungerar in till affärssystemet än att göra själva modulen och därför har vi bestämt att i PP7 skall vi vara ett heltäckande system som täcker våra kunders behov både nu och i framtiden.

Tiden kommer in alldeles för sent kanske först efter en lönekörning och då är det kanske två månader sedan jobbet gjordes.

I PP7 får du tid och kostnad direkt där PP7 beräknar kostnaden per timme på samma sätt som lönesystemen gör.

Använd PP7 Affärssystem så löser sig alla dina problem ovan.

PP7 innehåller allt som ett projektföretag kan behöva idag eller i framtiden.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google