ÖVRIGA BRANSCHER

Serviceföretag

Serviceorder hanteras lätt i PP7. Görs ett jobb med viss regelbundenhet kan detta läggas in och då dyker jobbet upp med det intervallet. Skall servicejobbet faktureras med ett bestämt belopp per vecka, månad eller kvartal så kan detta läggas in och fakturering ske automatiskt.

Företag med enstyckstillverkning eller projektstyrd tillverkning

Enstyckstillverkning

Alla företag som jobbar med små korta serier av sin produkt har inte tid eller möjlighet att lägga upp produktstrukturer med operationstider utan vill istället ta tillvara all kunskap man får att lägga upp det hela som ett projekt eller om det är en mindre tillverkning ett jobb. Erfarenheten från det första i serien tar man tillvara på för nästa i serien. Allt detta får du gratis i PP7.

Kundorderstyrd tillverkning

Företag som får uppdrag att tillverka mot kundorder. Det innebär att kunden styr vad som skall tillverkas. I PP7 går det lätt att lägga upp vilka steg/aktiviteter som skall göras. Vilket material eller vilka färdiga komponenter som skall köpas in, vilka resurser som skall användas och hur tidsplanen ser ut.

Erfarenhet från en liknande tillverkning kan lätt tas tillvara genom att alla uppgifter finns kvar och kan användas igen.

Verkstäder

Varje jobb som kommer in kan behandlas som en arbetsorder då får du full uppföljning på nedlagd tid och vilket material som gått åt.

Båtvarv

PP7 används även av båtvarv som behöver hålla rätt på sina projekt och arbetsordrar. Offert, planering, inköp och lager är viktga funktioner.

Boka demo av PP7

Vill du ha en genomgång av PP7 Affärssystem så boka en demo.

Boka demo
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google