RESULTATBERÄKNING

Har du ett projektföretag är det viktigt att hela tiden kunna se aktuellt resultat i bolaget. Genom att använda resultatberäkning som successiv vinstavräkning eller någon av de 4 andra resultatberäkningsmodellerna som finns i PP7 så når du dit.

  • Resultatrapporterna visar hela tiden aktuellt resultat för ditt företag.

  • Resultatberäkning görs så att alla aktuellt resultat visas och inte resultat som är påverkat av fakturering.

  • Löpande jobb gör PP7 allt för att underlätta att de faktureras så snabbt och automatiskt som möjligt.

  • Resultatberäkning utgår från senaste prognos alt senaste fastställda prognos på projektet.

  • För att få en rättvisande resultatberäkning är det är viktigt att löpande göra prognoser på projektet.

  • Resultatberäkning kan göras på projektnivå eller på lägre nivå.

Aktuellt resultat

Har du ett projektföretag är det viktigt att hela tiden kunna se aktuellt resultat i bolaget. Genom att använda resultatberäkning som successiv vinstavräkning eller någon av de 4 andra resultatberäkningsmodellerna som finns i PP7 så når du dit.

Resultatberäkning/Successiv vinstavräkning

Resultatberäkning/Successiv vinstavräkning innebär att resultaträkningen hela tiden är aktuell och visar både hur mycket som verkligen är fakturerat och differensen mellan upparbetat och fakturerat (med möjlighet att reservera en del för att vara på säkra sidan).

Resultatrapport

Resultatrapporterna visar hela tiden aktuellt resultat för ditt företag ingen ekonomichef behöver vara inblandad innan en resultatrapport kan tas fram.

Så nära sanningen som möjligt

Resultatberäkning görs så att alla resultatrapporter, så nära sanningen som möjligt, visar aktuellt resultat och inte resultat som är påverkat av lyftplaner eller andra saker som gör att jobb inte kan faktureras i den takt som de arbetas upp.

Löpande jobb

Löpande jobb gör PP7 allt för att underlätta att de faktureras så snabbt och automatiskt som möjligt.

Nya prognoser

För att få en rättvisande resultatberäkning är det är viktigt att löpande göra nya prognoser på projektet.

Automatisk resultatberäkning

Resultatberäkning kan ske automatiskt så att du slipper tänka på om det är gjort eller inte innan du tar fram en resultatrapport.

Intäkter, kostnader o timmar
Prognos
Successiv vinstavr
Följ upp
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google